Retorisk färdighet stärker demokratin

Retorisk färdighet, att säga det som är bäst ämnat att övertyga, brukar oftast förknippas med att påverka varandra och andra. Nordebo skriver i sitt blogginlägg och i sin ledare om detta. http://blogg.vk.se/nordebo/2012/03/21/patos-logos-etos-den-svara-konsten-att-overtyga-658364 Det är bra, det är intressant. Omvänt är den retoriska kunskapen och förmågan ett verktyg att kritiskt kunna granska vad andra sagt och skrivit. Det ligger Läs mer…

Argumentera mot sak inte person

Om jag halkar och sträcker mig i ryggen på en osandad gata i en kommun med socialdemokratisk styre, är det då socialdemokraternas fel? Jag läste på en blogg, ”Slakta välfärden för att sänka skatterna” där skribenten endast påstod att ”moderaterna förstör Sverige” och tog en sjukt liggande mam som tvingades söka arbete där han fick Läs mer…

Retorisk vårdslöshet fick ett ansikte

En turistchef skrev ett brev inför valet av ny landshövding i Norrbotten. Han påpekade bastukulturens betydelse för nätverkandet och beslutsfattandet. Detta brev får anses vara en manifestation av retorisk vårdslösheten av språkets effekter. En välförtjänt debatt följde. På Twitter kan man söka  #bastubrevet. Hanna Bergstedt skrev ett öppen brev till Swedich Lapplands styrelse. Värt att läsa: http://www.cihlinfoto.se/wpblogg/?p=1459 Läs mer…

Retoriska analfabeter och språkliga proletärer

Den politiker eller ”högre chef” som inte är retoriskt kunnig är körd. Förmågan att säga det som är bäst ämnat att övertyga, inte övertala,  är guld värd. Många satsar hårt på att träna sig i att möta media. Mediaträning! Hi, hi. Vad hjälper det när det hoppar grodor ur mun. För att inte tala om Läs mer…

Ledaren är körd utan retorisk förmåga

Att säga det som är bäst ämnat att övertyga är nödvändigt. En av ledarens viktigaste verktyg är förmågan att övertyga. Inte övertala. Det betyder att ledaren, chefen eller politikern, är körd utan retorisk förmåga. Förmågan att övertyga behöver nödvändigtvis inte innebära att man gått på universitet men färdigheten måste finnas där på något sätt. Att Läs mer…

När trovärdiga argument saknas

Det är vanligt med hänvisningar till policy och principer när synliga och trovärdiga argument saknas. Av någon anledning tycks kraven på bärande argument för en viss ställning, ofta kallad policy, underskattas. Dels prövas den inte med jämna mellanrum och många gånger är inte ens argumenten underförstådda. Låt oss definiera policy enligt NE, policy, grundprinciper för ett Läs mer…

Retoriken en hävstång i förhandling

Den framgångsrikaste förhandlingsmetoden bygger på att förstå och beakta parternas intressen. Metoden har utvecklats vid Harvard Law School sedan omkring trettio år. Förhandling med ståndpunkter visar sig mindre framgångsrikt. Kommunikationens betydelse under en förhandling kan aldrig underskattas. Retorik som kan definieras som ”att säga det som är bästa ämnat att övertyga”, blir förhandlarens hävstång.

Sök objektiva kriterier och normer

Om du kör fast kan du använda dig av objektiva kriterier. Ta exemplet med sonen kommer till sin far med följande uttalande. – Farsan jag har pratat lite med mina kompisar om hur deras veckopeng har utvecklats. Det visar sig att fyra som jag pratat med har fått sin veckopeng höjd och ingen har mindre Läs mer…

Sök era intressen!

Sök intressen både hos den andre parten och dina egna. Intressebaserad förhandling innebär att söka den andre partens intressen och även förstå dina egna vid en förhandling eller en förhandlingsliknande situation. För att förenkla det hela kan sägas att de intressen som den andre parten har och dina intressen kan lösas med en uppsättning förhandlingsvariabler. Läs mer…